ספר תורה לקירוב גאולת עם ישראל ברחמים

עיצוב מסגרת יפה
עיצוב מסגרת יפה

על הפרוייקט

המיזם הנדיר של כתיבת ספר תורה בכוונות הרש"ש מוקדש על ידי ישיבת נהר שלום למען אחדות, רפואה, והצלחת עם ישראל כולו בארץ ובעולם, ולקירוב הגאולה השלימה ברחמים.

ידועה סגולת כתיבת אות בספר תורה לעצירת המגפה ולשמירת עם ישראל מכל רע כדברי הנביא ישעיה "כל הכתוב לחיים" ( ישעיה ד' ג' ) וכפי שאירע בימי הבעל שם טוב הקדוש שנעצרה המגיפה המשתוללת על ידי כתיבת ספר תורה.

ספר התורה נכתב על ידי סופר ירא שמים ממקובלי הישיבה בכוונות הרש"ש בקדושה ובטהרה, וסגולתו גדולה ועצומה עד מאוד.

מעתה ניתן לזכות במצווה קדושה זו של "ועתה כתבו לכם" ואף לזכות את קרוביכם ויקיריכם בקליק אחד ובמחיר השווה לכל נפש, כך תזכו לשמירה והצלחה בכל מעשי ידיכם.

קמפיין פעיל

מאמרים

פרשת בלק - חס"ה לשבת 

מה הגן על עם ישראל מהכשפים של בלעם? כיצד ידעה אשה בזמן השואה איזה עין של הנאצי היא מזכוכית? ומדוע אנחנו מתענים ביום שלישי הקרוב (י"ז תמוז)? • חידוש סיפור והלכה לפרשת בלק

פרשת חקת - חס"ה לשבת 

מה גרם לעם ישראל להתרפאות ברגע שהסתכלו על הנחש? האם יתכן לומר על סוס שהוא משכיל? והאם מי שלא ישן בלילה צריך לברך ברכות השחר? • חידוש סיפור והלכה לפרשת חקת

פרשת קרח - חס"ה לשבת 

מדוע ציווה ה' את משה ואהרון להתרחק מעדת קרח וכי הוא לא יכול להרוג את החייבים ולהחיות את הזכאים? איך הציל הרה"ק מבלזא את היהודי בעל הבית מזיגה? ומה שכרו של הנזהר שלא לדבר בבית הכנסת? • חידוש סיפור והלכה לפרשת קרח